February 2022

OVO – Cirque du Soleil กลับสู่ซานตาโมนิกา

OVO – Cirque du Soleil กลับสู่ซานตาโมนิกา

ไม่ใช่ตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่อง  “The Fly” ของ Howard Shore ที่ LA Opera มีแมลงเป็นที่ฮือฮาในลอสแองเจลิส และการผจญภัยต่อไปในกีฏวิทยาทางศิลปะรอเราอยู่ใต้โถงใหญ่สีน้ำเงินและเหลืองที่ท่าเรือในซานตาโมนิกา นักแสดงจาก Cirque du Soleil...

Continue reading...

Anthony Friedkin กับผลงานการถ่ายภาพวิจิตรศิลป์ของเขา

Anthony Friedkin กับผลงานการถ่ายภาพวิจิตรศิลป์ของเขา

ครีมแห่งพืชผล ในปี พ.ศ. 2546 แอนโธนี ฟรีดกิ้นได้กลับมาทบทวนผลงานที่มีอายุมากกว่า 30 ปี หยิบภาพออกมา 64 ภาพ และตีพิมพ์เป็น Timekeeper “ภาพถ่ายแรกสุดมีอายุย้อนไปถึงปี 1967...

Continue reading...